Juridische workshop – Algemene ontwikkelingen

Juridische workshop – Algemene ontwikkelingen Op 15 februari zullen Chris Nekeman en Ester Damen, beiden advocaat gespecialiseerd op het gebied van medezeggenschap bij Kennedy Van der Laan, deze bijeenkomst verzorgen. Het thema zal zijn ‘een juridische terugblik op 2020’. Welke relevante wijzigingen zijn doorgevoerd? En welke rechtspraak is in 2020 gewezen op het gebied van […]

Workshop Geweldloze communicatie, organisatiecultuur & ondernemingsraden

Workshop Geweldloze communicatie, organisatiecultuur en de ondernemingsraden Geweldloze communicatie heeft veel te bieden voor ondernemingsraden die hun werkwijze willen vernieuwen. Als OR-leden geweldloze communicatie toepassen leidt dit tot krachtiger en meer stoutmoedige ondernemingsraden, die zich beijveren voor de verbetering van de organisatiecultuur en de arbeidsverhoudingen. De kracht van geweldloze communicatie voor de medezeggenschap. Aldus Leo […]

Juridische workshop Reorganisatie en de OR

Juridische workshop Reorganisatie en de OR Reorganisaties en de rol van de OR: in deze tijden waarin verschillende organisaties gedwongen moeten reorganiseren wordt in deze sessie aandacht besteed aan de rol van de OR en hoe deze te ondersteunen. Van het toetsen van de noodzaak tot het reorganisatieplan en het sociaal plan. Inhoudelijke en procedurele […]