Beroepsvereniging voor Medezeggenschapsprofessionals

De Beroepsvereniging Medezeggenschapsprofessionals (BVMP) is een vereniging voor trainers, ambtelijk secretarissen, juristen, advocaten en anderen die zich beroepsmatig bezighouden met medezeggenschap en participatie in arbeidsorganisaties.

Workshops

Voor onze leden verzorgen wij diverse workshops (vaardigheden & juridische).

Opleidingen

Diverse opleidingen worden aangeboden met flinke korting.

Intervisie

Voor leden organiseren wij 3 intervisie-bijeenkomsten per jaar.