Beroepsvereniging voor Medezeggenschapsprofessionals

De Beroepsvereniging Medezeggenschapsprofessionals (BVMP) is een vereniging voor trainers, adviseurs, juristen, advocaten en ambtelijk secretarissen en anderen die zich beroepsmatig bezighouden met medezeggenschap en participatie in arbeidsorganisaties .

Als vereniging organiseren wij diverse activiteiten voor onze leden om de eigen deskundigheid te versterken.

Wordt nu lid van de BVMP en we verwelkomen je graag bij onze workshops en/of intervisie-bijeenkomsten. Daarnaast kan je gebruik maken van diverse opleidingen met een flinke korting. 

Workshops
Op jaarbasis zijn er diverse workshops waar je je voor kan aanmelden.

Intervisie
Heb je behoefte aan intervisie? Neem dan deel aan onze intervisie-groepen.

leden omgeving BVMP

Verbinding met onze leden

Met onze ledenomgeving is een online community ingericht waar het volgende kan worden gedaan:

  • Discussie’s, poll’s, en groepen.
  • Wekelijkse e-mail met hoogtepunten voor leden.
  • Uitdagingen voor meer interactie.
  • Opgave voor workshops en bijeenkomsten.

Februari: Maand van de Medezeggenschap

Ieder jaar worden in de maand februari diverse activiteiten georganiseerd waar medezeggenschapsleden zich voor kunnen inschrijven.