Beroepsvereniging voor Medezeggenschapsprofessionals

De Beroepsvereniging voor Medezeggenschapsprofessionals (BVMP) is een vereniging voor trainers, ambtelijk secretarissen, juristen, advocaten en anderen die zich beroepsmatig bezighouden met medezeggenschap en participatie in arbeidsorganisaties. 

Als vereniging organiseren wij diverse activiteiten voor onze leden om de eigen deskundigheid te versterken.

Wordt nu lid van de BVMP en neem deel aan de ‘gratis’ workshops en intervisie-bijeenkomsten. Ook kan je gebruik maken van diverse opleidingen die je kan volgen met flinke korting.

Workshops

Op jaarbasis organiseren wij voor verschillende doelgroepen workshops waar je je geheel ‘gratis’ voor kan aanmelden.

Intervisie

Heb je behoefte aan intervisie? Dan kan je als lid gratis deelnemen aan een intervisie-groep.

Opleidingen

Met korting kan je deelnemen aan diverse opleidingen of leergangen die wij met diverse partijen afspreken.

medezeggenschapsprofessionals

Klaar voor de volgende stap?

Laat je netwerk groeien en meld je aan als lid.

workshops bvmp

Workshops

Jaarlijks verzorgen wij diverse workshops voor trainers/opleiders, adviseurs en ambtelijk secretarissen. 

De workshops zijn voor deskundigheidsbevordering en gericht op het verkrijgen van (nieuwe) vaardigheden. Ook zijn er jaarlijks diverse juridische workshops die vooral bedoeld zijn om ontwikkelingen op grond van de WOR (Wet op de ondernemingsraden) met elkaar te bespreken. 

Intervisie

De BVMP organiseert voor belangstellenden drie intervisie-bijeenkomsten per jaar. Intervisie is een bijeenkomst waarin een beperkt aantal deelnemers vraagstukken inbrengen om van elkaar te leren. 

De vragen, inzichten en expertise van anderen helpen je om waardevolle inzichten te krijgen. 

intervisie bvmp
opleidingen en leergangen BVMP

Opleidingen en/of Leergangen

Als BVMP maken wij gebruik van ons netwerk met het organiseren van opleidingen of leergangen voor onze leden.

Als lid kan je je via onze website inschrijven en deelnemen aan de gewenste opleiding of leergang met een flinke korting. 

Nu lid worden
van de BVMP

Wanneer je lid bent dan kan je geheel ‘GRATIS’ gebruik maken van al onze workshops en intervisie-bijeenkomsten.

Wil jij dat ook?

Geef je dan op als nieuw lid van de Beroepsvereniging voor Medezeggenschapsprofessionals. Doe het nu!