Over de BVMP

Over de BVMP

De Beroepsvereniging Medezeggenschapsprofessionals (BVMP) is een vereniging voor trainers, ambtelijk secretarissen, juristen, advocaten en anderen die zich beroepsmatig bezighouden met medezeggenschap en participatie in arbeidsorganisaties .

De BVMP is een vereniging voor en door professionals werkzaam in de medezeggenschap. Als beroepsvereniging willen wij actief bijdragen aan deskundigheidsbevordering en kwaliteitsbevordering in onze sector. De BVMP verzorgt gedurende het gehele jaar verschillende symposia, themabijeenkomsten en workshops voor haar leden. Tevens bieden wij de mogelijkheid om met andere professionals in contact te komen, waardoor professionals van en met elkaar kunnen leren.

De BVMP heeft ook een stem naar de politiek en overheid daar waar het gaat om ontwikkelingen in de medezeggenschap. Als lid van de BVMP kunt u dus invloed uitoefenen op landelijke besluiten over uw vakgebied.

Wat biedt de BVMP?

  • Een groot landelijk netwerk van andere medezeggenschapsprofessionals
  • Netwerkbijeenkomsten
  • Themabijeenkomsten over relevante onderwerpen uit de medezeggenschap
  • Discussiegroepen, via de ledenomgeving maar ook via LinkedIn als via bijeenkomsten
  • Maandelijkse nieuwsbrieven met de laatste ontwikkelingen
  • De mogelijkheid om invloed uit te oefenen op politieke besluit- en beleidsvorming

Commissies & werkgroep(en)

De BVMP kent de volgende commissies en werkgroep(en):

  • commissie-intern (deze commissie verzorgt deskundigheidsworkshops & opleidingen);
  • commissie-extern (deze commissie is georiënteerd op externe ontwikkelingen);
  • commissie-young professionals (deze commissie organiseert bijeenkomsten voor onze jongere leden);
  • werkgroep Intervisie (deze werkgroep organiseert diverse intervisie bijeenkomsten). 

Wat biedt lidmaatschap van de BVMP?

Klik hier voor meer informatie over het lidmaatschap.