Over de BVMP

De Beroepsvereniging voor Medezeggenschapsprofessionals (BVMP) is een vereniging voor trainers (opleiders), adviseurs, juristen, advocaten en ambtelijk secretarissen en anderen die zich beroepsmatig bezighouden met medezeggenschap en participatie in arbeidsorganisaties. 

Wat wil de BVMP?

Als beroepsvereniging willen wij actief bijdragen aan deskundigheidsbevordering en kwaliteitsborging in onze sector. De BVMP verzorgt gedurende het gehele jaar verschillende workshops, symposia en themabijeenkomsten voor haar leden. Tevens bieden wij de mogelijkheid om met andere professionals in contact te komen, waardoor professionals van en met elkaar kunnen leren. 

De BVMP heeft ook een stem naar de politiek en overheid daar waar het gaat om ontwikkelingen in de medezeggenschap. Als lid van de BVMP kan je daar dus invloed uitoefenen op landelijke besluiten over ons eigen vakgebied. 

scrum en agile werken als ondernemingsraad

Wat heeft de BVMP te bieden?

  • Een groot landelijk netwerk van andere MZ-professionals.
  • Netwerkbijeenkomsten.
  • Themabijeenkomsten over relevante onderwerpen uit de MZ.
  • Discussiegroepen via de ledenomgeving & LinkedIn.
  • Maandelijkse nieuwsbrieven met de laatste ontwikkelingen.
  • De mogelijkheid om invloed uit te oefenen op politieke besluit- en beleidsvorming.

Lid worden?

Gratis workshops & netwerkbijeenkomsten

Toegang Ledenomgeving

Intervisiebijeenkomsten

Jouw investering is € 120 per jaar. En via onderstaande knop kan je je aanmelden als lid van de BVMP.