Over de BVMP

De Beroepsvereniging voor Medezeggenschapsprofessionals (BVMP) is een vereniging voor trainers (opleiders), adviseurs, juristen, advocaten en ambtelijk secretarissen en anderen die zich beroepsmatig bezighouden met medezeggenschap en participatie in arbeidsorganisaties. 

medezeggenschapsprofessionals

Wat wil de BVMP?

Als beroepsvereniging willen wij actief bijdragen aan deskundigheidsbevordering en kwaliteitsborging in onze sector. De BVMP verzorgt gedurende het gehele jaar verschillende workshops, symposia en themabijeenkomsten voor haar leden. Tevens bieden wij de mogelijkheid om met andere professionals in contact te komen, waardoor professionals van en met elkaar kunnen leren. 


De BVMP heeft ook een stem naar de politiek en overheid daar waar het gaat om ontwikkelingen in de medezeggenschap. Als lid van de BVMP kan je daar dus invloed uitoefenen op landelijke besluiten over ons eigen vakgebied. 

Wat heeft de BVMP te bieden?

 • Een groot landelijk netwerk van andere medezeggenschapsprofessionals.
 • Netwerkbijeenkomsten.
 • Themabijeenkomsten over relevante onderwerpen uit de medezeggenschap.
 • Discussiegroepen via de ledenomgeving maar ook via LinkedIn.
 • Maandelijkse nieuwsbrieven met de laatste ontwikkelingen.
 • De mogelijkheid om invloed uit te oefenen op politieke besluit- en beleidsvorming. 
Beroepsvereniging voor Medezeggenschapsprofessionals
Aspirant lid

Aspirant lid kan je worden wanneer je in het contributie-jaar geen inkomsten uit arbeid ontvangt.

0

/maximaal 1 jaar lidmaatschap

 • Gratis workshops bezoeken
 • Bijwonen netwerkbijeenkomsten
 • Toegang ledenomgeving 
 • Maandelijkse nieuwsbrief
 • Deelname intervisie
>