Opzeggen lidmaatschap

Beëindiging Lidmaatschap BVMP

Het is natuurlijk altijd jammer wanneer iemand zijn lidmaatschap wil beëindigen. Maar met het invullen van onderstaande velden wordt de beëindiging van je lidmaatschap doorgevoerd.

Als vereniging kennen een jaarlidmaatschap van 1 januari tot en met 31 december. Wil je het lidmaatschap stopzetten dan is het, conform onze statuten, nodig dat de opzegging voor 1 november bekend is gemaakt.

Helaas heb je op de knop gedrukt om je lidmaatschap van de BVMP te beëindigen. Wanneer je onderstaande gegevens invult dan het document verzend dan wordt het lidmaatschap per 31-december van dit jaar stopgezet. Zoals bekend en geregeld is in de Statuten kan het lidmaatschap voor het volgende jaar worden opgezegd wanneer de melding voor 1 november is gedaan.
Naam
Adres

>