Bestuur BVMP

Het bestuur geeft leiding aan de invulling van de vereniging en zorgt ervoor dat de algemene doelstelling van de vereniging wordt nagestreefd. 

Het bestuur van de BVMP draagt de eindverantwoordelijkheid voor de totale vereniging. Volgens de statuten bestaat het bestuur uit ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen en worden door de ledenvergadering benoemd. 

Ontmoet de bestuursleden

Dennis Schwartz

Dennis is advocaat bij De Voort Advocaten in Tilburg. Dennis is Penningmeester van de BVMP.

Henny Dijkstra
Henny Dijkstra

Henny is zelfstandig ondernemer en haar organisatie heet Delphior. Henny is vice-voorzitter van de BVMP.

Jan Bubberman
Jan Bubberman

Jan is zelfstandig ondernemer en zijn organisatie heet 

Bubberman Training & Advies. Jan is Algemene bestuurslid.

>