Bestuur BVMP

Het bestuur geeft leiding aan de invulling van de vereniging en zorgt ervoor dat de algemene doelstelling van de vereniging wordt nagestreefd. 

Het bestuur van de BVMP draagt de eindverantwoordelijkheid voor de totale vereniging. Volgens de statuten bestaat het bestuur uit ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen en worden door de ledenvergadering benoemd. 

Ontmoet de bestuursleden

Henny Dijkstra

Voorzitter

Henny Dijkstra

Mail: henny@bvmp.nl 

Mark de Koning

Mail: mark@bvmp.nl 

Tineke Visser

Mail: tineke@bvmp.nl 

Lydia Schippers

Mail: lydia@bvmp.nl 

>