Bestuur BVMP

Het bestuur geeft leiding aan de invulling van de vereniging en zorgt ervoor dat de algemene doelstelling van de vereniging wordt nagestreefd. 

Het bestuur van de BVMP draagt de eindverantwoordelijkheid voor de totale vereniging. Volgens de statuten bestaat het bestuur uit ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen en worden door de ledenvergadering benoemd. 

Huidig Bestuur BVMP

mw. Renate Vink – Dijkstra (advocaat)

voorzitter BVMP (linkin-pin commissie-intern) mail Renate

mw. Sonja Kroeke (trainer)

secretaris BVMP – mail Sonja

dhr. Dennis Schwartz (advocaat)

penningmeester BVMP (linkin-pin young-professionals) mail Dennis

mw. Henny Dijkstra (trainer)

lid bestuur (linkin-pin commissie-extern) mail Henny

dhr. Jan Bubberman (trainer)

lid bestuur (automatisering) mail Jan