Bestuur BVMP

Het bestuur geeft leiding aan de invulling van de vereniging en zorgt ervoor dat de algemene doelstelling van de vereniging wordt nagestreefd. 

Het bestuur van de BVMP draagt de eindverantwoordelijkheid voor de totale vereniging. Volgens de statuten bestaat het bestuur uit ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen en worden door de ledenvergadering benoemd. 

Ontmoet de bestuursleden

Henny Dijkstra

Voorzitter

Henny Dijkstra

Mail: henny@bvmp.nl 

Afgevaardigde SCOOR-RMZO

Mark de Koning

Mail: mark@bvmp.nl 

secretaris

Tineke Visser

Mail: tineke@bvmp.nl 

vice-voorzitter

Lydia Schippers

Mail: lydia@bvmp.nl 

penningmeester

Steven Jellinghaus

Mail: steven@bvmp.nl 

PeteR Clark

Bestuurslid

PeteR Clark

Mail: peter@bvmp.nl 

>