Onderwerpen waar we ons sterk voor willen maken?

Onderwerpen waar we ons sterk voor willen maken

Op 27 januari jl. namen we online deel aan een platformbijeenkomst met de Commissie Bevordering Medezeggenschap van de SER bij. Anderen aanwezigen waren MNO (stichting Multinationale Ondernemingsraden Overleg), SOMz (Stichting Onderzoek Medezeggenschap), BVMZ (Branchevereniging medezeggenschap), NVMz (Nederlandse Vereniging voor Medezeggenschap) en Vasmo (Beroepsvereniging voor ambtelijk secretarissen).

Een prettige bijeenkomst waarin we ook vooruit gekeken hebben naar de toekomst van de medezeggenschap en de uitdagingen die daarmee samenhangen. Tijdens de volgende bijeenkomst gaan we een thema kiezen die we in gezamenlijkheid willen oppakken met als doel de medezeggenschap te versterken.

Graag nemen we jullie input hierin mee, vandaar deze uitvraag.

[ninja_form id=11]
>