De SER heeft de wettelijke taak de medezeggenschap in ondernemingen te bevorderen. Daarvoor is een speciale commissie in het leven geroepen: de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM).

De CBM heeft als taak de medezeggenschap en de kwaliteit daarvan in ondernemingen te bevorderen (artikel 46a WOR). Zij doet dit door voorlichting te geven, praktische handreikingen en tools te ontwikkelen en richtbedragen voor medezeggenschapsscholing vast te stellen. Ook  monitort de CBM de werkzaamheden van de bedrijfscommissies voor de marktsector en beoordeelt zij verzoeken van ondernemingen om ontheffing van de or-instellingsplicht.

Verder is de SER verantwoordelijk voor de certificering van de opleidingsbureaus en de opleiders (trainers), via de stichting SCOOR-RMZO | SCOOR-RMZO (ser.nl)

Als Beroepsvereniging voor medezeggenschapsprofessionals heeft de BVMP zitting in het bestuur van het SCOOR, Mark de Koning is nu namens de BVMP lid van het bestuur. Daarnaast zijn er 3 commissies, waarin ook leden vanuit de BVMP zitting hebben; 

  • Beoordelingscommissie 
  • Accreditatiecommissie en de
  • Curriculum commissie. 

Voor meer informatie; SCOOR-RMZO Commissies | SCOOR-RMZO (ser.nl)