Profiel Lid Bestuur SCOOR-RMZO

Met ingang van juni 2022 zal onze huidige vertegenwoordiger dhr. M. Capel zijn functie als bestuurslid SCOOR-RMZO beëindigen. Dit betekent dat wij als bestuur BVMP op zoek gaan naar iemand die belangstelling heeft om lid te worden van het bestuur SCOOR-RMZO.

Als bestuur BVMP hebben wij op 9 mei jl. met alle vertegenwoordigers binnen SCOOR-RMZO, namens de BVMP, gesproken en zijn de volgende punten benoemd:

Voor de vertegenwoordiging vanuit de BVMP zijn we op zoek naar een kandidaat die:

 • gevoel heeft voor verhoudingen
 • zich politiek gezien kan manoeuvreren
 • die voor het algemeen belang van BVMP staat en meer specifiek voor de belangen van onze zzp-ers
 • over netwerkvaardigheden beschikt
 • vooruit denkt en pro-actief voorstellen doet
 • een duidelijke visie heeft op de criteria voor het SCOOR -keurmerk en actief certificering uitdraagt
 • kennis heeft van de historie van de stichting
 • enige ervaring heeft in uitvoerend MZ-werk
 • bij voorkeur: een achtergrond op het geven van trainingen
 • beschikt over een gevarieerd netwerk in MZ-werkveld
 • visie op medezeggenschap en de ontwikkelingen in het MZ-werkveld
 • actief BVMP-lid en bij voorkeur gecertificeerd 
 • maandelijks contact met bestuur BVMP

Heb je belangstelling voor deze functie dan kan je je belangstelling kenbaar maken via onderstaand formulier. Het bestuur BVMP zal je n.a.v. je belangstelling uitnodigen voor een gesprek. Na het gesprek wordt bij een definitieve kandidaatstelling dit aan alle leden kenbaar gemaakt. Tijdens de Algemene Ledenvergadering (13 juni) worden de personen die zich kandidaat hebben gesteld voorgesteld. Tegelijkertijd zal aan de leden een benoeming worden voorgelegd ter besluitvorming. Bij meerdere kandidaten zal stemming plaatsvinden. 

Ja, ik heb belangstelling voor lidmaatschap bestuur SCOOR-RMZO en wil graag in gesprek over deze functie.
Naam