Is medezeggenschap alleen een grondrecht voor babyboomers?

De Moderne Medezeggenschapsprofessional