Geen categorie

Juridische workshop – Algemene ontwikkelingen

Juridische workshop - Algemene ontwikkelingen

Op 15 februari zullen Chris Nekeman en Ester Damen, beiden advocaat gespecialiseerd op het gebied van medezeggenschap bij Kennedy Van der Laan, deze bijeenkomst verzorgen. Het thema zal zijn ‘een juridische terugblik op 2020’. Welke relevante wijzigingen zijn doorgevoerd? En welke rechtspraak is in 2020 gewezen op het gebied van het advies- en instemmingsrecht?

Aan de hand van de vraagstukken die in deze rechtspraak aan de orde komen, zullen Chris en Ester de professional (trainer/adviseur/ambtelijk secretaris) praktische handvatten geven voor jouw ondersteuning van de medezeggenschap.

Vervolgens zullen Chris en Ester de aanwezigen meenemen in de laatste jurisprudentie gerelateerd aan de corona-tijd. 

Voor wie:
trainers/adviseurs en ambtelijk secretarissen

Door wie: 
mevrouw mr. Ester Damen & de heer mr. Chris Nekeman, advocaten bij Kennedy Van der Laan

Wanneer:
15 februari 2021 – 13.30/16.30 uur.

Waar:
Online (Zoom). 

[ninja_form id=5]

Workshop Geweldloze communicatie, organisatiecultuur & ondernemingsraden

Workshop Geweldloze communicatie, organisatiecultuur en de ondernemingsraden

Geweldloze communicatie heeft veel te bieden voor ondernemingsraden die hun werkwijze willen vernieuwen. Als OR-leden geweldloze communicatie toepassen leidt dit tot krachtiger en meer stoutmoedige ondernemingsraden, die zich beijveren voor de verbetering van de organisatiecultuur en de arbeidsverhoudingen.

De kracht van geweldloze communicatie voor de medezeggenschap.

Aldus Leo van der Linde in zijn onlangs verschenen boek “Wij dragen de kroon; over geweldloze communicatie, organisatiecultuur en ondernemingsraden”. Daarin betoogt hij dat geweldloze of verbindende communicatie voor ondernemingsraden uitgekiende strategieën biedt.

In deze online workshop zal hij ingaan op de vraag waarom het voor OR-leden belangrijk is dat zij zich verdiepen in het thema organisatiecultuur. En hoe geweldloze communicatie werk maakt van de verbetering van de arbeidsverhoudingen en de organisatiecultuur.

Na het volgen van deze workshop ga je als MZ-professional naar huis met meerdere inzichten en handvatten. Je weet dat elke cultuur een specifieke strategie vergt. En dat je dit kunt inzetten om de medezeggenschap met gerichte strategieën aan de slag te laten gaan om de cultuur van hun organisatie te veranderen.

Voor wie?
Trainers/adviseurs en ambtelijk secretarissen.

Door wie?
Leo van der Linde I OR-fluisteraar

Wanneer?
11 februari 2021 (13.30 – 16.00 uur).

Waar?
Online (ZOOM).

[ninja_form id=3]

Juridische workshop Reorganisatie en de OR

Juridische workshop Reorganisatie en de OR

Reorganisaties en de rol van de OR: in deze tijden waarin verschillende organisaties gedwongen moeten reorganiseren wordt in deze sessie aandacht besteed aan de rol van de OR en hoe deze te ondersteunen. Van het toetsen van de noodzaak tot het reorganisatieplan en het sociaal plan.

Inhoudelijke en procedurele handvaten voor OR begeleiding in reorganisatietrajecten en de betreffende adviesaanvragen.

Ervaringen en tips uit de praktijk verzorgd in een online sessie op 2 februari. 

Sprekers:

Mr. mw. Renate Vink- Dijkstra en Mr. mw. Renée Huismans
De Clerq advocaten

Tijden:

Van 14.00 tot 17.00 uur. 

[ninja_form id=3]